Bohinjska Bela

Bohinjska Bela leži v jugozahodnem delu Blejskega kota, v kotliču, ki ga je počasi izdolbla Sava Bohinjka. Na južni strani ga obdaja skalni del Jelovice, iz katere izstopa markantna pečina Babji zob, imenovana po skalnatem osamelcu, ki se pne visoko nad brzicami Save. Na severu dolino omejujejo prepadne stene južnih obronkov Pokljuke. Na obeh bregovih reke je nekaj teras, ki so primerne za obdelovanje in bivanje.

Vas leži na levem bregu Save Bohinjke. Njen najstarejši del (izpred leta 1000) je Spodnja vas s farno cerkvijo sv. Marjete, kulturnim domom, pošto, trgovino, avtobusno postajo, podružnično osnovno šolo, vrtcem, gasilskim domom in gostilno. Le malce mlajša je Zgornja vas pod previsno skalnato Iglico, kjer je največja skupina hiš, penzion in dnevni bar. Najnovejši del vasi je Podklanec, ki je nastal v zadnjih sto letih okoli železniške postaje, ima pa tudi avtobusno postajo ter gostilno s turističnimi sobami. Dober kilometer naprej v smeri proti Bohinju, kjer se pod pečinami Babjega zoba in Galetovca začne soteska Štenge, je zaselek Obrne. Nad vasjo je zaselek Slamniki, ki se deli na lažje dostopen del imenovan Brezje z nekaj hišami nad pečino Iglice in na nekaj raztresenih gorskih kmetij s čudovitim razgledom na Deželo z Blejskim kotom. Na drugem bregu Save Bohinjke, visoko nad planoti pod Babjim zobom, leži vasica Kupljenik s staro romarsko cerkvijo sv. Štefana.

KUPLJENIK

Prijetna vasica nad Savo in višjim Babjim zobom na severnem robu gozdne planote Jelovice nudi s svojih pobočij lep razgled v smeri Bleda. Poleg razgleda ji je v ponos tudi stari vaški običaj, žegnanje konj, ki ga že vrsto let redno prirejajo na Štefanovo ob cerkvi Svetega Štefana sredi vasi. "Janez Pikon" 

Zaradi svoje lege se vasica pozimi, vse do 2.2.na svečnico, skriva pred soncem. Pri vsaki hiši, na tisti dan ko nanjo posije sonce, domačini tradicionalno cvrejo krofe. 

 

Za lažje raziskovanje po območju, si prenesi KARTA sprehajalnih poti.